FLOWmotion & BewustZIJN programma:

In contact zijn

 

 

De training in contact zijn gaat over een betekenisvolle relatie aangaan, ontwikkelen en onderhouden, met je zelf en vanuit jezelf met een ander. Trouwens, contact maken met een ander is in feite onzin, als je contact zou willen maken dan dien je na te gaan: hoe is het met mij? De training bestaat telkens uit drie delen:

body | mind | soul 

 

 “Ons lichaam heeft een ongelooflijke kracht en schoonheid als het van binnenuit bezield wordt.”
– Dieuwke Talma

 

Body

Wanneer we over dingen blijven praten hebben we vaak rationeel wel een besef dat er wat veranderen moet, maar ligt ons eigen sabotage systeem op de loer en blijven we in kringetjes ronddraaien. Het lichaam heeft vaak zelf al een taal ontwikkeld maar ons hoofd heeft het woordenboek nog niet gelezen. Door overlevings-strategieën (vechten, vluchten, bevriezen) schiet het lichaam in een kramp, op niveau van spierspanning, zelfs op celniveau. Daarom is lichaamsgericht werk zo waardevol, ontspanningsoefeningen i.d.v.v. Body Stress Release, psoasrelease en ademhalingsoefeningen vallen hier ook onder.

 

Mind

Veel mensen maken het zichzelf vaak onnodig moeilijk door negatieve gedachten die zij zelf bedenken. Deze gedachten zijn niet gebaseerd op feiten, maar op niet functionele overtuigingen of oude denkpatronen (verhalen). Ieder mens heeft in zijn leven een bepaalde manier van denken geleerd of waarden en normen ge-

creëerd waarvan we ons eigenlijk niet bewust zijn en waarvan we ons ook niet afvragen of deze nog wel bij ons passen. Sharing is het delen van je verhaal. Enerzijds is er begrip en een luisterend oor, heel liefdevol, anderzijds word je ook aangesproken op je eigen vermogen (hiermee kom je in je kracht). Als het een oude emotie is mag je het transformeren, als het een gevoel is mag je er mee zijn. Dit hoef je niet meteen te kunnen, hier krijg je tools voor aangeraakt.

 

Soul

In mijn praktijk werk ik op een holistische manier. Holistisch wil zeggen dat body, mind and soul één zijn, ze beïnvloeden elkaar wederzijds. Een gezonde geest gaat hand in hand met een gezond lichaam. En als ons lichaam van binnenuit bezield wordt dan heeft het een ongelooflijke kracht en schoonheid. Via meditatie kun je aansluiten op het éénheidsveld. Wanneer jouw essentie een goede basis heeft in je lichaam, kan je haar boodschappen weer beter verstaan. Deze boodschappen kun je omzetten in passie of creatiekracht. Je gebruikt hiervoor je éénheidsbewustzijn. Zo ga je dus niet meer leven vanuit controle, wilskracht, oude overtuiging of overlevingsssystemen, maar vanuit innerlijk weten, keuzevrijheid, potentie en mogelijkheden. WoW!

 

Meer weten? Mail naar info@friestijl.nl of bel (06) 21 81 79 39 voor een afspraak.