FLOWmotion & BewustZIJN programma: Timemanagement = Keuzemanagement

 

Timemanagement = Keuzemanagement

Keuzemanagement gaat over omgaan met druk, effectief en efficiënt omgaan met tijd, plannen, organiseren en keuzes maken. Keuzes maken wordt vaak als een dilemma ervaren, echter keuzes maken doen we de hele dag door. Dus zou je denken dat we er aardig bedreven in zijn. Hoe komt het, dat er vaak zo weinig terecht komt van intentie verklaringen en goede bedoelingen? Omdat goede bedoelingen alleen niet genoeg blijken om resultaat te boeken. Het probleem is ook niet dat er niet genoeg gewild of gewenst wordt, eerder dat er niet bewust

gekozen wordt. Weet jij, als je ergens ja tegen zegt, waar je dan nee tegen zegt? En, als je nooit eens nee zegt, wat is dan nog de kracht van ja zeggen? Dit zijn interessante vragen en het is de moeite waard om te onderzoeken wat daarop je antwoord is. Friestijl heeft daarom de training keuzemanagement ontwikkeld.

 

Waarom zou jij je keuzes willen managen? Om in staat te zijn:  

- obstakels van een goede planning te identificeren, en deze pro-actief om te buigen naar haalbaar resultaat;

- de ervaring van tijdsdruk, sociale druk, maatschappij druk of zelf opgelegde druk te verminderen;

- beter te kunnen kiezen bij meerdere opties;

- heldere prioriteiten te formuleren;

- er een realistische agenda op na te houden;

- je werk makkelijker onder controle te hebben, om

- uiteindelijk bewuster te kiezen en concrete acties daadwerkelijk uit te voeren.

 

“Het lukt me nu wel om gemotiveerd keuzes te maken voor bepaalde werkzaamheden en taken en daarover te communiceren. Het lukt me daarom ook om aan het overgrote deel van mijn werkzaamheden eigen richting en

invulling te geven.” - Stephanie 

 

Meer weten? Mail naar info@friestijl.nl of bel (06) 21 81 79 39 voor een afspraak.