Als je ergens ja tegen zegt, waar zeg je dan nee tegen?
Als je nooit eens nee zegt, wat is dan nog de kracht van ja zeggen? 

Wat?
De moed hebben om te zeggen wat je op je hart hebt. Gevoelens omzetten in gedachten en deze uiten in woorden.  Dat is assertief zijn. Onvoldoende kunnen of durven opkomen voor jezelf. Geen nee durven zeggen en geen kritiek durven uiten. Als iemand niet voldoende in staat is ondubbelzinnig te zeggen waar het op staat noemen we dat subassertief. Hier tegenover staat geen rekening houden met de gevoelens van een ander, op een vervelende manier, tactloos, opkomen voor jezelf. Dat is agressief. Let wel. het gaat over gedrag, in beide gevallen neem je niet de plek in die je toekomt, je maakt jezelf te klein of te groot. Zo ontstaan frustraties en problemen in relaties, in werksituaties.  Dat is niet wat je wilt, je wilt  een duurzame (professionele) relatie. Kortom, dit vraagt om adequate communicatie.

 

Voor wie?

Dit is voor iedereen die meer in contact wil zijn, meer wil verbinden. Dit is voor iedereen die zich in dit contact sterker en zekerder wil voelen, die wil bouwen aan vertrouwen. Dit is voor iedereen die wel eens vastloopt in een gesprek, het lastig vindt om een gesprek gaande te houden. Dit is voor iedereen die op ziet tegen gesprekken, het lastig vindt om zaken bespreekbaar te maken of die weerstand tegenkomt maar daar aanvankelijk niet op uit was.

 

Hoe? 
Je wilt in je gedrag, in je communicatie keuzes maken die helder en duidelijk zijn, die overtuigend overkomen en logisch klinken. Die bijdragen aan gezonde communicatie en duurzame relaties. In deze training leer je je eigen gedrag kennen en je gaat je eigen gedrag onder de loep nemen, dit vraagt veranderingsbereidheid. Want vaak ligt achter het verlangen om het anders te doen een patroon, ben je bereid daar naar te kijken? En stel jezelf dan de vraag wat mag ik in mijn gedrag, mijn communicatie veranderen zodat het bijdraagt aan gezonde communicatie en een duurzame relatie met mijzelf en met een ander? Je doet dit niet alleen, juist door in groepsverband met deze thematiek bezig te zijn, gaat het leerproces sneller. Daarnaast staan er twee ervaren professionals voor de groep.

 

Door wie?

Ferdinand Aukes - innerqi

Marije Friese - friestijl

 

Inhoud van de training

We starten met het in kaart brengen van de huidige situatie t.o.v. het gewenste resultaat, de belemmerende en bevorderende factoren, alsook de drijfveren. Om enerzijds snel tot de  kern te komen en anderzijds om een breder perspectief te krijgen: ‘wie ben je, wat maakt dat je hier bent en wat wil je, waarom wil je dit en wat heb je nodig’.  Vervolgens komen o.a. aan bod:

  • Het maken van rapport en spiegelen.
  • Het contactmodel, het metamodel.
  • Gesprekstechnieken en vraagtechnieken.
  • Weerstand in communicatie.
  • Volgen en leiden.
  • Eigen regie in een gesprek.
  • De kracht van taal.

Er is ruimte voor eigen inbreng van casuïstiek, er is ruimte voor vragen. 

Er is veel expertise en kennis om over te brengen, maar wat ook belangrijk is dat je weer plezier krijgt in het maken van contact, dat de kramp er af gaat en dat jij je eigenheid weer meer kan inbrengen. Dit alles verspreid over drie dagen, uiteindelijk zul je merken dat het omgevlogen is en heb je heel veel geleerd. 

 

Wat levert deze training jou op?

Je investeert in jezelf om er uiteindelijk zo veel meer uit te halen. Je investeert in jezelf zodat dit ook opgemerkt wordt door je omgeving, je werk, je relaties. Welke resultaten zie jij graag terug? We kunnen hierover van te voren ook nog contact hebben. Je krijgt veel praktische vaardigheden aangeleerd die je meteen kunt inzetten in de praktijk. Meteen voordeel dus. 

 

Interesse? 

Deze training is te volgen via open inschrijving.

Deze training is ook incompany te volgen, als maatwerk voor de specifieke situatie die geldt binnen jouw organisatie, afdeling of team. Wij maken graag een afspraak en komen dan met een op maat gemaakte offerte en training.

 

Kosten?
Ja. Afhankelijk van de afspraken die we maken, dan komt er een offerte. Of bij losse inschrijving krijg je online een betaalverzoek toegestuurd. Na betaling ben je dan zeker van je deelname aan de training. Dit is inclusief koffie, thee én een heerlijke lunch.  Bijzonderheden t.a.v. dieet en dergelijke kun je doorgeven.