Kijk ook eens bij thema's.

Coaching betekent dat je in een één op één gesprek van ongeveer een uur een persoonlijk vraagstuk nader onderzoekt. Vragen kunnen betrekking hebben op je werk, privé, relaties, op alles eigenlijk. Veel mensen maken het zichzelf vaak onnodig moeilijk door (negatieve) gedachten die zij zelf bedenken en geloven. Deze gedachten zijn niet gebaseerd op feiten, maar op niet functionele overtuigingen of oude denkpatronen. Ieder mens heeft in zijn leven een bepaalde manier van denken geleerd of waarden en normen gecreëerd waarvan we ons eigenlijk niet bewust zijn en waarvan we ons ook niet afvragen of deze nog wel bij ons horen, ons nog wel dienen. Dit denken beïnvloedt gedrag, gevoel en welbevinden. Samen kijken we naar hoe het ook anders kan. Je krijgt inzicht in zaken, die nu misschien nog onduidelijk voor je zijn.  Het belangrijkste is dat jij weer lekker in je vel komt te  zitten, back to balance.

transformatie 
Transformatie is een blijvende verandering van binnenuit. En om willekeurig welk potentieel tot vorm te brengen is een innerlijke verschuiving, een transformatie nodig. Transformatie is ook onomkeerbaar en dus blijvend van aard. Maar zo’n doorbraak is niet te plannen, het is niet op de één of andere manier afdwingbaar (vaak gaat het dan ook gepaard met een crisis of iets groots, de geboorte van een kind, een burn-out, een overlijden).

 

crisis is een kans voor transformatie 

Juist nu is het van wezenlijk belang omdat mensen deze tijd kunnen ervaren als crisis, het is heel belangrijk om te blijven geloven wie je bent, om te blijven staan in deze chaos. Dus in het oog van de storm Wezenlijk Zijn maakt de kans op het overwinnen van de storm groter en je komt er misschien wel sterker uit. 

 

wat kan je verwachten

Ik neem als voorbeeld het onderwerp vertrouwen, daarvan zou je meer willen ervaren in je leven, dat is je hulpvraag.  Vertrouwen wordt vaak afhankelijk gemaakt van iets anders of iemand anders, terwijl vertrouwen altijd in onszelf schuilt, vandaar ook zelfvertrouwen. Zelfvertrouwen is het gevoel van eigenwaarde. Het vertrouwen dat je in jezelf hebt t.a.v. dat wat je kan of doet en t.a.v. hoe of wie je bent.

 

Daarbij maak ik gebruik van technieken waarbij je niet in die loop hoeft. Want het thema helemaal uitkauwen doe je met je hoofd, je vergroot hiermee het drama. Je blijft er dan te veel in hangen en geeft het drama meer betekenis i.p.v. minder. Omdat we zo geneigd zijn in het hoofd te zitten is iets doen wel handig, we willen namelijk het (hoofd)patroon onderbreken. Die actie kan ook inhouden dat je er heel bewust voor gaat zitten: wat geeft mijn lijf aan, wat vertelt het me, wat voel ik in mijn lijf, welke beweging wil het maken, welke behoefte heb ik? Dat zijn belangrijke vragen. Stel jezelf die vragen. Ook maak ik regelmatig gebruik van EFT (emotional freedom techniques). Dit is een bijzonder eenvoudige manier om jezelf te bevrijden van beperkende overtuigingen en ongewenste emoties. Het werkt door het bekloppen van bepaalde meridiaanpunten. Een coachingstraject heeft vaak even wat tijd nodig. We starten met het uitzetten van dit traject door piketpaaltjes te slaan met het einde voor ogen en daar werken we dan doelmatig naar toe.

 

Zelfvertrouwen is een natuurlijke staat van zijn. Veel mensen zijn zoekende, en zoeken buiten henzelf, terwijl het antwoord altijd al in je besloten lag.  Als je in je Wezenlijke Zijn je bevestiging vindt dan:

  •         zit je beter in je vel
  •         worden je contacten beter
  •         staat je essentie meer in het licht
  •         ga je gezondere keuzes maken voor jezelf
  •         krijg je het vermogen jouw plek in de wereld in te nemen
  •         waardoor je meer gezien zult worden
  •         zal de wereld aangenamer en meer verbonden voelen
  •         is er in je Wezenlijk Zelf rust en vertrouwen in het zijn

online coaching is ook mogelijk