Kijk ook eens bij coaching.
Mogelijk is deze achtergrond informatie over emoties ook interessant voor je.

Iedereen, ook jij beschikt over een vermogen tot zelfregulering, dat stelt je in staat om te ontwikkelen en te groeien. Groei gaat gewoon vanzelf, maar soms stagneert het, dat kan allerlei oorzaken hebben, dan zet je jezelf klem. Misschien weet je dat van jezelf: op fysiek niveau (je trekt je schouders op) op emotioneel niveau (je bent bang, gefrustreerd) op mentaal niveau (je denkt jezelf vast) op zielsniveau (je voelt geen verbinding, je voelt je leeg, je voelt je niet bezielt). 

 

Vaak zijn het gedachten die we ‘ervoor’ zetten, die vaak lange tijd functioneel waren maar na verloop van tijd een patroon zijn geworden en nu in de weg zitten.  Zo’n mechanisme, om met ongemak of met gevoelens om te gaan die we liever niet willen voelen, je zou het ook weerstand of verzet kunnen noemen, geeft uiteindelijk veel meer gedoe dan hetgeen we zo aan het vermijden zijn. Gedoe bijvoorbeeld in de zin van uit verbinding gaan, terwijl dat helemaal niet is wat je wilt. Wanneer het hoofd de keuze niet meer kan maken, doet het lijf het voor je. Uit verbinding gaan met jezelf ... afhaken t.o.v. wie je ten diepste bent ... geloof me, dat stond nooit op je verlanglijstje.

 


Emoties

Emoties zijn energievreters. Maar niet als je er naar luistert en er even bij stil staat. "Tranen zijn het smeltende ijs van de ziel", zei Herman Hesse.

 

Heb jij wel eens het gevoel dat het je allemaal teveel wordt, dat je wordt overweldigd door emoties, dat je te boos, te verdrietig bent? Dan komt die levensfilm of dat eeuwige thema mee, dan overspoelt het je als drama-identiteit, dan ben je gaan associëren op het thema en gaan dissociëren van het nu. Dan is het belangrijk emotioneel heel te blijven. Dat kan. Gelukkig. Jij kunt je energiesysteem zuiveren en verantwoordelijkheid nemen voor jezelf. Met andere woorden  de emoties nemen het niet over jij neemt het weer over, jij komt weer aan het roer van je eigen levensbus te staan. Door je gevoelens naar buiten te brengen, in de situatie in het nu. 

Verbinden

Als je te aangepast bent, ben je niet verbonden, in elk geval niet met jezelf. Dan is het eigenlijk gewoon een energielek. Verbinden gaat over inpassen. Je zou ook kunnen zeggen over in de pas lopen, maar dat verwart. Je kunt prima een beetje uit de pas lopen en samen een heel mooi ritme maken. Dan ben je ook nog authentiek.

Om goed te verbinden is het noodzakelijk dat je in je basis kan zijn. Die basis is vergelijkbaar met het fundament van een huis. Het huis is dan de metafoor voor jezelf. Stel ik heb een prachtig huis maar ik kan er niet in of uit, hoe functioneel of hoe aangenaam is dat? Als ik stevig in mijzelf verankerd ben, kan ik verbinden met mijzelf (mijzelf verstaan) en vanuit deze basis kan ik verbinden met een ander.


Energie

Emoties zijn energievreters. Steevast verkeerd ademen geeft een energielek. Te aangepast zijn put uit. Chronische stress idem dito.

 

Daar tegenover staat in contact zijn met jezelf, je eigen behoeften aan slaap, rust en stilte waarderen. Echter, om die stilte te vinden zetten mensen zich vaak uit, ze trekken zich mentaal terug in zichzelf maar blijven aanwezig in de omgeving die hen niet dient. Dat kan gelukkig anders: vanuit het aan-zijn kan je je verbinden met wat er in je leven plaatsvindt, met emoties, met lichaamspijn, met anderen, met leuke en minder leuke dingen. Die verbinding heeft plaats via het voelen, het aanvaarden van wat er te voelen is nu.


Behoefte aan Wezenlijk Zijn

Mensen zijn vaak vergeten wie ze zijn door alles wat er in en om ze heen gebeurd in het leven. Dan is het fijn dat er iemand is die naar je kan luisteren, die het smalle pad samen met je wil bewandelen. De lijn tussen ‘gekte’ en ‘normaal’ blijven functioneren is niet zo dik namelijk. Dan is het fijn dat er iemand is die kan bijschijnen op dat smalle pad, iemand die je verstaat en je versterkt, iemand die een tijdje met je meeloopt en de grote lijnen met je wil uitstippelen. Uiteindelijk kan je vanuit Wezenlijk Zijn je eigen pad makkelijker vinden en volgen.

Behoefte aan aanraking

Aangeraakt worden is een primaire levensbehoefte, de behoefte aan aanraking is in ons voorgeprogrammeerd. Bij aanraking komt het hormoon oxytocine vrij, dit zorgt voor een rustgevend en aangenaam gevoel. Ons brein reageert sterk op aanraking (denk aan vechten, vluchten of bevriezen), door slechte ervaringen uit het verleden bijvoorbeeld. En ons brein reageert op het gemis ervan. Dat levert je het nare gevoel van huidhonger op. Door de maatregelen tegen corona raakten we elkaar niet of nauwelijks aan. Maar het gevoel van verbinding met anderen is belangrijk, omdat we nu eenmaal sociale wezens zijn.

 

 

Behoefte aan  contact

Een impressie is een indruk van buitenaf.

Een expressie is een uitdrukking van binnenuit.

De balans vinden tussen deze twee zonder overspoeld te raken door emoties. Hoe communiceer je wat je voelt? Hoe geef je uitdrukking aan wie je bent en hoe jij je verhoudt met wat er om je heen gebeurd? Zonder daarbij in de vecht, vlucht of bevries stand te gaan. Want dan ga je juist uit verbinding. Meestal is dat niet wat je wilt. Contact met behoud van eigenheid. Jezelf verbinden zonder je in de ander te verliezen. Eigenheid en verbondenheid. Om echt contact te maken met de ander is het noodzakelijk dat je heel goed bij jezelf kunt blijven. 


Hechtingsproblematiek

Hechten is dwijze waarop eerste verbindingen gelegd worden. Tussen ouder en kind, verzorger en kind, maar hechten is van alle leeftijden. De hechting begint al voor de geboorte, ontwikkelt zich in de vroege kindertijd en blijkt zich op volwassen leeftijd tot in de hoge ouderdom te handhaven. Dus patronen voortkomend uit deze hechting lopen als een rode draad door onze contacten in ons verdere leven. Hoe je bevestigd bent hangt samen met je gevoel van eigenwaarde, je bevestigd voelen duidt op een veilige hechting. Maar meestal gaat het niet zo, dan was er een afwezige vader of een emotioneel bezette moeder. Hechting vormt je tot wie je nu bent, het zegt iets over hoe je nu contact maakt (het is je contactblauwdruk), je neemt je geschiedenis hierin mee. Daar waar het fundament voor hechting niet gelegd is, dat gat kun je niet meer vullen (niet inhalen, niet fixen). Echter je kunt over het gat wel een vlonder bouwen.


Authenticiteit

Waar dit over gaat? Ga die kant uit rollen die goed voor je voelt en laat je niet meer verleiden, beïnvloeden, strikken door obsessieve gedachten, iets ouds, wat dan ook. Leef je FRIESTIJL! Friestijl is een samenvoegsel van mijn achter, - en mijn voornaam, het betekent voor mij kiezen vanuit vrijheid. Op een bepaalde manier laten we ons allemaal kooien. Wel eens of in meer of mindere mate. Terwijl we écht een andere keuze kunnen maken. Hoeveel mooier zou de wereld zijn als jij kleur ging bekennen? Let the bird free! Dus... ontdek je eigen FRIESTIJL breek met je beperkingen en wees je werkelijke zelf. TRAUMA

"You do not heal 'from' trauma.

You simply come to know yourself as Life Itself.

And you turn towards the wounded place.

And you flush it with attention, which is Love.

And maybe the wound will always be with you.

Maybe you will always walk with the hurt.

But now, you hold it.

It doesn't hold you.

You are the container, not the contained.

It doesn't control you any longer, the wound.

Because it is drenched in awareness now.

Drenched in You.

Loved by You.

Even celebrated by You.

You do not heal 'from' trauma.

You find healing 'in' the trauma.

You find yourself at trauma's sacred core.

The One who is always present.

The One who can bear

even the most intense feeling states.

And survive.

The Indestructible One.

The Infinite One.

The Powerful One.

You."

~ Jeff Foster ~